Spotkania odbywają się w ostatni wtorek miesiąca po wieczornej mszy św. - ok. 18.30 - w salce obok kancelarii.

© 2016 Parafia Bytków