Apostolat MARGARETKA, czyli codzienna modlitwa za danego kapłana powstał na prośbę Maryi, Królowej Pokoju w Medjugorje, wBośni i Hercegowinie. Proboszczowi parafii w Medjugorje o. Jozo Zovko na początkuo bjawień w 1981 r. ukazała się Matka Boża, która płakała z powodu kapłanów, którzy przestali wpatrywać się w Tajemnicę Kapłaństwa, ponieważ nikt za nich się nie modlił.

     Około 70 tys. kapłanów odeszło od kapłaństwa, porzuciło zaszczytną i odpowiedzialną służbę w Kościele. Upadli z powodu braku modlitewnego wsparcia ze strony Kościoła. Matka Boża pragnie, aby Kościół kochał swoich kapłanów. Bez kapłanów nie ma życia sakramentalnego i Eucharystii. Apostolat Margaretka jest Bożym dziełem. Pierwszą Margaretkę założyła 1 sierpnia 1981 r. pani profesor Luize Word z Kanady i wręczyła o. Jozo Zovko w Tihaljinie.

     Symbolem Apostolatu stał się mały, biały kwiatek margaretki. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, a w 7 płatkach imię 7 osób modlących się za konkretnego kapłana. Każda osoba w określonym dniu tygodnia modli się za wybranego kapłana. Osoby te składają przyrzeczenie dożywotniej modlitwy, tzn. do końca życia. Jest to krótka modlitwa,  opracowana na podstawie modlitwy Papieża Pawła VI oraz koronka Medjugorska (Wierzę w Boga Ojca oraz 7 x Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu).

     W naszej parafii pierwszą Margaretkę otrzymał wyjeżdżający na misje do Zambii ks. Piotr Kołcz w grudniu 2000 roku. Do dnia dzisiejszego zostało założonych 66 MARGARETEK dla 53 kapłanów. Do Apostolatu Margaretki przystąpić może każda osoba. Modlitwa za kapłanów jest wielkim darem i łaską, o którą trzeba się modlić. Takich będziemy mieć kapłanów, jakich sobie sami wymodlimy. Królowa Pokoju w Medjugorje ciągle wzywa do modlitwy za kapłanów, szczególnie w ostatnim czasie. Powiedziała do widzącej Mirjany:

"Módlcie się, módlcie  się, módlcie się. Módlcie się za moich drogich synówJeszcze  raz  podkreślam,  razem  z nimi zwyciężę

 

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 7.30 w kościele, osoby należące do Apostolatu Margaretki wspólnie odmawiają różaniec w intencji kapłanów za których  się modlą oraz o nowe i święte powołania kapłańskie z naszej  parafii.

Osoby,  które  pragną  przystąpić  do  Apostolatu Margaretki proszone o  kontakt:

Joanna  Żak 

tel.  kom.:  602 466 172

e-mail:      joasiazak@op.pl

© 2016 Parafia Bytków