Bytkowska Schola Ducha Świętego jest wspólnotą, która pełni posługę wokalno – muzyczną w parafii Ducha Świętego w Bytkowie. W swoich szeregach skupia dwudziestu członków podzielonych na cztery głosy – soprany, alty, tenory i basy. Rytm naszej posługi wyznaczają dwugodzinne próby, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 19 i w niedzielę o 10:30. Podczas spotkań, bierzemy aktywny udział w ćwiczeniach, które udoskonalają nasz warsztat wokalny, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej profesjonalni, a także powiększamy nasz repertuar muzyczny. 

Naszym głównym celem jest ubogacanie liturgii, a także rozwój duchowy. Oprócz tego uświetniamy różne okoliczności w Kościele i nie tylko. Śpiewamy również na różnych koncertach. Do naszych osiągnięć należy niewątpliwie nasza pierwsza płyta pt.: „Chrześcijanie klaszczcie w dłonie”, którą nagraliśmy w 2011 r., na której to znajduje się 11 utworów nawiązujących do okresu wielkanocnego. Dwa lata później udało nam się także wydać drugą płytę – tym razem z kolędami i pastorałkami. Do naszych osiągnięć należy również zaliczyć zdobycie trzeciego miejsca w kategorii: Schole parafialne w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Życie scholi nie ogranicza się tylko do cotygodniowych prób. Schola jest miejscem, w którym nawiązały się niezwykłe przyjaźnie, dlatego też spotykamy się również poza próbami. W naszej scholi bardzo ważne jest wewnętrzne jej funkcjonowanie, dlatego też działają w niej mniejsze, kilkuosobowe grupy, które odpowiedzialne są za różne elementy, jak np.: zarządzanie scholą, poprowadzenie modlitwy, układanie repertuaru, rozgrzewkę fizyczną oraz ćwiczenia dykcyjne, itd. Nad całością czuwa nasz dyrygent – Bogusław Kowalski, który przejął prowadzenie scholi we wrześniu 2012 r., zaś naszym duszpasterzem jest ks. Tomasz Szkatuła.

Można nas znaleźć również na facebooku - www.facebook.com/bytkowskascholaduchaswietego

© 2016 Parafia Bytków